Ngày 22 tháng 07 vừa qua, tại hội nghị “Tham vấn kinh nghiệm các bên nhằm thúc đẩy khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Chương trình Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP/UNOPS) đồng chủ trì, ông Stuart Livesey, Giám đốc Quốc gia COP tại Việt Nam, kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Phát triển Dự án điện gió La Gan đã trình bày chủ đề: “Hoạt động khảo sát ngoài khơi: Góc nhìn của nhà đầu tư” để chia sẻ về những yêu cầu thiết yếu của hoạt động khảo sát trên biển trong giai đoạn phát triển của các dự án điện gió ngoài khơi, cũng như cập nhật tình hình xin cấp phép khảo sát ngoài khơi của dự án điện gió La Gàn.

Hội nghị đã hoan nghênh sự góp mặt của đại diện các ngành, các chuyên gia và các nhà phát triển điện gió ngoài khơi chia sẻ kinh nghiệm cũng như ý kiến xây dựng liên quan đến hoạt động khảo sát cho điện gió ngoài khơi và thực tiễn toàn cầu về các chính sách, quy định kỹ thuật phát triển điện gió ngoài khơi, một trong những “chìa khóa” để Việt Nam đạt phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Hội nghị tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành, và hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan hướng tới mục tiêu 7 GW điện gió ngoài khơi đến năm 2030 tại Việt Nam.