Ông Vũ Đình Thái, Trưởng phòng Môi trường & Giấy phép, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tại Việt Nam, chia sẻ về việc điện gió ngoài khơi có thể phát triển song hành cùng các hoạt động khai thác tài nguyên và kinh tế biển khác tại hội thảo “Bình Thuận: Triển vọng phát triển ngành điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy kinh tế biển” được tổ chức vào ngày 29/8/2023.

230829_Coexistence of OFW and Marine sectors_TDV-VN