Trong cuộc phỏng vấn mới nhất của chúng tôi với phóng viên Vietnam Investment Review (VIR) trong Số báo đặc biệt dịp Tết năm 2022 với chủ đề chính là bứt phá, ông Stuart Livesey, Giám đốc cấp cao kiêm Giám đốc quốc gia của Copenhagen Offshore Partners tại Việt Nam, đã chia sẻ quan điểm của mình về thị trường điện gió của Việt Nam và Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn sẽ đóng góp như thế nào vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam.

Đọc thêm những chia sẻ của Stuart trong bài viết của VIR tại đây: Vietnam Investment Review