Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn sẽ đồng hành cùng các cộng đồng địa phương và phát triển dự án một cách có trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ hợp tác cùng các đối tác có uy tín trong và ngoài nước thực hiện việc đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (ESIA) theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích sâu rộng về các điều kiện môi trường hiện có và tìm hiểu xem diện tích dự kiến của dự án điện gió hiện đang được cộng đồng sử dụng như thế nào. Dữ liệu sẽ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế. Nghiên cứu thực địa trên bờ và ngoài khơi sẽ được thực hiện ở cả những nơi chưa có thông tin hoặc thông tin chưa được cập nhật. Những nghiên cứu, đánh giá như vậy thường được thực hiện trong khoảng thời gian lên đến 12 tháng.

Đánh giá tác động Môi trường & Xã hội (ESIA)

Dự án đã lựa chọn các đối tác trong nước và quốc tế để thực hiện đánh giá tác động Môi trường và Xã hội toàn diện. Bước đầu, chúng tôi sẽ thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu và phân tích tình trạng môi trường hiện tại và điều tra xem những khu vực dự kiến của dự án điện gió đang được cộng đồng sử dụng như thế nào. Dữ liệu sẽ được tổng hợp từ nhiều nguồn bao gồm cơ sở dữ liệu trong nước cũng như quốc tế. Nghiên cứu thực địa trên bờ và ngoài khơi sẽ được thực hiện ở cả những vị trí chưa có đầy đủ thông tin. Những nghiên cứu, đánh giá như vậy thường được thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng.

Chú thích: Nhàn Xumatra, một loài chim biển quan trọng ở Việt Nam

Một số hoạt động được thực hiện bao gồm:

  • Lấy mẫu đáy biển và nước; sử dụng máy ảnh dưới nước truyền thống và hiện đại để ghi lại đời sống động thực vật và môi trường của chúng
  • Ghi lại số lượng các loài chim biển, cá voi và cá heo và hành vi của chúng
  • Ghi chép về thực vật và động vật ở vùng triều và trên cạn
  • Phân tích dữ liệu địa vật lý (thông qua hình ảnh của đáy biển) để điều tra khảo cổ và di sản văn hóa dưới nước
  • Phân tích dữ liệu giao thông đường biển và các hình thức vận chuyển hiện có
  • Gặp gỡ và trao đổi với các cộng đồng ngư dân để hiểu cách thức và vị trí họ khai thác vùng biển địa phương
  • Gặp gỡ cộng đồng rộng rộng hơn và dành sự quan tâm đặc biệt cho các nhóm cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động (nếu có) từ dự án.
  • Lập mô hình thiết kế 3D mô tả dự án điện gió ngoài khơi La Gàn tại vùng biển nơi dự án sẽ được xây dựng.

Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo dự án điện gió ngoài khơi này được phát triển đúng vị trí, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường và cộng đồng, và cuối cùng chúng tôi có thể cung cấp nguồn điện tái tạo, sạch và ổn định cho người dân Bình Thuận. Trong quá trình phát triển dự án, các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu sẽ được chuyển giao cho các công ty Việt Nam, giúp họ có thêm cái nhìn sâu sắc về điều kiện ngoài khơi Bình Thuận và có thêm kiến thức về lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Điều này sẽ giúp các công ty trong nước phát triển và tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam trong tương lai.

Hoạt động cộng đồng

Dự án La Gàn mong muốn trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm và có thể đồng hành, hỗ trợ các cộng đồng tại nơi mà chúng tôi đang hoạt động.