Thực hiện các công tác khảo sát ngoài khơi trong giai đoạn đầu phát triển dự án là một trong những bước quan trọng để đảm bảo tính khả thi cho việc thiết kế, mua sắm và xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi. Hiện tại, dự thảo sửa đổi Nghị định 11 chưa đưa ra các quy định hoàn thiện về thủ tục giao các khu vực biển cho khảo sát ngoài khơi. Điều này đang tạo ra nhiều rào cản cho các nhà đầu tư khi phải đối mặt với các rủi ro trong quyết định thời điểm thích hợp cũng như cách thức đầu tư tối ưu nhất ở giai đoạn đầu của dự án.

Chia sẻ với truyền thông, Stuart Livesey, Tổng Giám đốc Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn cho biết, cần phải cân nhắc giao một khu vực riêng biệt cho các hoạt động khảo sát của điện gió ngoài khơi tại một địa điểm dự án cụ thể để đảm bảo những cam kết dài hạn, nghiêm túc từ phía các nhà đầu tư dự án có năng lực. Với các dự án quy mô lớn phức tạp như vậy, việc các nhà đầu tư có được sự chắc chắn là rất cần thiết trước khi thực hiện các cuộc khảo sát phức tạp, tốn kém, và tiến hành theo lộ trình để bàn giao dự án đúng thời hạn.

Nếu không có quy định để hạn chế chồng lấn, với những lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu thu thập được, Stuart cho rằng nhiều nhà đầu tư sẽ không muốn tiến hành khảo sát hoặc chỉ cam kết một phần, gây ảnh hưởng tới tiến độ dự án, trì hoãn thời gian dự án điện gió ngoài khơi được đưa vào vận hành.

Đọc thêm về chia sẻ của Stuart trên báo chí tại đây:
TheLEADER
Báo Giao Thông