Chúng tôi rất vui khi được tham dự buổi lễ Ngày hội Biên phòng toàn dân của huyện Tuy Phong năm nay, chân thành cảm ơn Đồn biên Phòng Liên Hương đã gửi lời mời. Bà Huỳnh Vũ Triều Kha, Trưởng phòng quan hệ công chúng và cộng đồng của Dự án gió ngoài khơi La Gàn đã tham dự sự kiện này và đại diện gửi quà đến 50 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.


Chúng tôi mong muốn phát triển Dự án La Gàn một cách bền vững và thực hiện các cam kết lâu dài tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế cũng như tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng địa phương.