Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn đã được giới thiệu trên số báo Tết Nguyên đán năm 2022 của Báo Bình Thuận. Chúng tôi hy vọng sự phát triển của dự án La Gàn cùng những đóng góp đáng kể của dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cộng đồng địa phương và tỉnh Bình Thuận.

📰 Xem ấn bản Tết đặc biệt online tại đây (Đọc thêm về Dự án La Gàn tại trang 48): Báo Bình Thuận