Ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) và Copenhagen Offshore Partners (COP), đơn vị đang phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn công suất 3,5GW và danh mục các dự án điện gió ngoài khơi khác ở miền Nam và miền Bắc Việt Nam, đã tham dự buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chúng tôi rất vinh dự có cơ hội thảo luận về tình hình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và những trở ngại mà chính phủ cần phải đối mặt để kịp thời đưa ra các quyết định cần thiết giúp Việt Nam xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi để đạt được các mục tiêu năm 2030 đã đề ra trong dự thảo Quy hoạch Phát triển Điện lực VIII.

Đọc thêm về buổi làm việc tại đây: EVN