Quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam giàu tiềm năng và rất hứa hẹn, tuy nhiên, đi kèm với đó vẫn còn nhiều thách thức do các quy định pháp lý liên quan ở thời điểm hiện tại chưa được hoàn thiện.

Chia sẻ với truyền thông, ông Stuart Livesey, Tổng Giám đốc Dự án Điện gió La Gàn nhấn mạnh, tính chất phức tạp của ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn và cam kết mạnh mẽ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài – giá trị lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, phần lớn sẽ phải chi trả trước khi dự án được đưa vào vận hành. Để khởi động thành công ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi và đạt mục tiêu công suất điện gió ngoài khơi đúng thời hạn (trước năm 2030), chính phủ cần ưu tiên đưa ra lộ trình rõ ràng và khung pháp lý hoàn chỉnh kịp thời để đảm bảo cam kết lâu dài và nghiêm túc từ các nhà đầu tư tiềm năng. Những chính sách quan trọng bao gồm thủ tục cấp phép khảo sát cho dự án điện gió ngoài khơi, quy trình lựa chọn nhà đầu tư minh bạch, quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng Mua bán điện (PPA) (khả năng vay vốn, quản lý rủi ro bị cắt giảm công suất điện, v.v.).

Đọc thêm về ý kiến ​​của Stuart tại:
Báo Đấu thầu: Dự án năng lượng “xanh” hấp dẫn nhà đầu tư ngoại
Báo Đấu thầu: Còn nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh
Báo Công Thương