Tổng quan dự án

Dự án điện gió La Gàn nằm ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Với tổng công suất dự kiến 3.5 GW, dự án khi hoàn thành có thể cung cấp năng lượng cho hơn 7 triệu hộ gia đình mỗi năm. La Gàn đặt mục tiêu trở thành dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án có tổng giá trị đầu tư khoảng 10,5 tỷ USD, được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất cũng như ứng dụng những công nghệ điện gió tiên tiến nhất.

Lợi ích của dự án

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 3.5GW sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hàng triệu gia đình Việt Nam và hỗ trợ phát triển kinh tế trong nước. Trong suốt thời gian thực hiện, dự án dự kiến có thể:

  • Cung cấp năng lượng sạch cho hơn 7 triệu hộ gia đình
  • Giảm thiểu 130 triệu tấn khí thải CO2
  • Đóng góp hơn 4 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam
  • Tạo ra hơn 45,000 công việc tương đương toàn thời gian (Full time equivalent – FTE) – trong đó 1 FTE được hiểu là 1 công việc toàn thời gian trong vòng 1 năm

Sự phát triển, xây dựng và vận hành Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn sẽ thu hút các nguồn đầu tư quốc tế, mang đến nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp địa phương và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Việt Nam.

Môi trường & cộng đồng

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn sẽ đồng hành cùng các cộng đồng địa phương và phát triển dự án một cách có trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ hợp tác cùng các đối tác có uy tín trong và ngoài nước thực hiện việc đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (ESIA) theo các tiêu chuẩn Quốc tế.

Chú thích: Nhàn Xumatra, một loài chim biển quan trọng ở Việt Nam

Giới Thiệu

Chủ đầu tư và nhà phát triển

Trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn được phát triển bởi Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) cùng các đối tác trong nước. Dự án được phát triển bởi đơn vị quản lý dự án độc quyền của CIP là Copenhagen Offshore Partners (COP).

Hành trình phát triển dự án

Theo dõi hành trình phát triển của dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam! Xem biểu đồ các cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn.